ГФО за 2022 г. – Годишни финансови отчети

ГФО за 2022 г.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – 2022 г.

 

А

 

АД Светлана Христова, ЕИК: 180684732


 

АДВ. СЪДРУЖИЕ КОСТОВА И ПЕТРОВ, ЕИК: 176203730


 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОДОРОВ И ДОЙКОВА, ЕИК: 175250271


 

Адв.д-во Пенчев и партньори, ЕИК: 177249168


 

АД ДИНКОВ, МАКСИМОВА, РУСЕВА-САВОВА, ЕИК: 175833480


 

АС ТАШЕВА И СЪДРУЖНИЦИ, ЕИК: 121765296


 

АД ТАШЕВА И СЪДРУЖНИЦИ, ЕИК: 176223262


 

АДД Аршинкова и Колева, ЕИК: 175465092


 

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „ЕМ ЕНД ЕС АСОУШИЕЙТС“, ЕИК: 131189564


 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА И СТАНЧЕВ, ЕИК: 176858743


 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕЛОЙТ ЛИГЪЛ, ЕИК: 176533817


 

АСА – ПЛЕВЕН, ЕИК: 177546422


 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МОНЧЕВА И ВАРАМЕЗОВ, ЕИК: 177235348


 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДАЧЕВА И КОЛЕВ, ЕИК: 177311221


АДВОКАТСКО Д-ВО АМУДЖИЕВ И ЯЛНЪЗОВ, ЕИК: 148102286


Адвокатско дружество „Кръстева и Леман Хайри“, ЕИК: 176928522


АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ КАРАСТОЯНОВ, МИТКОВ И СЪДРУЖНИЦИ, ЕИК: 175161488


Адвокатско дружество Младенов гр.Плевен, ЕИК: 114676908


АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ, ЕИК: 114676908


АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЪЛЧАНОВ И КОЛЕВА, ЕИК: 176859364


АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВА И ГЕОРГИЕВА, ЕИК: 176847757


Адвокатско дружество Матеева и съдружници, ЕИК 176259526


 

 

В

 

Вайзхаупт Хорак Георгиев Рехтсанвелте ГмбХ и Ко КГ – клон София, ЕИК: 177394854


 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ЕИК: 000697439

 


 

 

 

Г

ГРАХЕР КРЕДИТ И КАУЦИОНСМАКЛЕР ГМБХ И КО. КГ – ГЕРМАНИЯ, ЕИК: 176620282

 

 

Д

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ПЛОБУР, ЕИК: 177388029


 

ДЗЗД СРЕДНОГОРИЕ БИЛД, ЕИК: 177369018


 

ДЗЗД ЦЕРБ ГРУП ТРАНСФОРМАТОРИ, ЕИК: 177447157


 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ АЙ СИ ЛАБ, ЕИК: 177451433


 

ДЗЗД ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ БИЛД ЕООД, ЕИК: 177254610


 

ДЗЗД ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 177438293


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ РТК – АЛФА БИО ПРОДЖЕКТ, ЕИК: 177233185


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТО БОЖУРИЩЕ, ЕИК: 177470024


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КЛИНЪР 2018, ЕИК: 177264451


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЕКО ТРЕЙД, ЕИК: 177051492


 

ДЗЗД СТРОЙ НАДЗОР – БУЛЕКС РБ, ЕИК: 176516846


 

ДЗЗД ВИК – ВИДИН 2019, ЕИК: 177429611


 

ДЗЗД ЛУКОВ И ГОРЧЕВ И ДАСКАЛОВ, ЕИК: 160062623


 

ДЗЗД ТЕХТРЕЙД 2022, ЕИК: 180832636


 

ДЗЗД КОМПОСТ СРЕДНОГОРИЕ, ЕИК: 180845044


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЕС-Х-БАТПЕЛ, ЕИК: 175864650


 

ДЗЗД Германо-Български Консорциум НХРО , ЕИК: 177049954

 


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЕС Х РТК – СОФИЯ, ЕИК: 175860260


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЕКО СОФИЯ ГРУП, ЕИК: 180724290


 

ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2017, ЕИК: 177181144


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КОЗЛОДУЙ 2015, ЕИК: 177048592


 

ДЗЗД Прогрес 2021, ЕИК: 177549493


 

ДЗЗД ДЖЕЙ АР ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК: 131489095


 

ДЗЗД Созопол Инженеринг, ЕИК: 175662499


 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЕС-Х-ГРУП, ЕИК: 176824674


 

ДЗЗД ЛИНК КОНТРОЛ ООД, ЕИК: 1300576451


 

ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ АВТОМАГИСТРАЛИ 2018, ЕИК: 177327250


 

ДЗЗД НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЕИК: 177348458


 

ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ, ЕИК: 180832864


 

ДЗЗД АСА ЕКО, ЕИК: 180767726


ДЗЗД Лаловска и Цанкова Съдебни изпълнители, ЕИК: 176966601


 

ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2017, ЕИК: 177181144


 

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ТАМИНИ – ЦЕРБ, ЕИК: 177298382


 

ДЗЗД БЕНЦ СТРОЙ, ЕИК: 177123671


 

ДЗЗД СИТИ ГРУП КОЕМ, ЕИК: 177117597


 

ДЗЗД ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ АРТИС, ЕИК: 177018528


ДЗЗД КОНСОРЦИУМ НОВА ТРАНС, ЕИК: 177507775


ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УНИТРАНС, ЕИК: 176657583


ДЗЗД СТРОЙНАДЗОР ПАНОРАМА, ЕИК: 177176115

 

 

E

 

 

ЕДЖ НЕТУЪРК СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, ЕИК: 177100808


ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО – СТОЙЧЕВ, ЕИК: 176589278

 

 

К

КИРАПУЛ ООД, ЕИК: 202872355


 

 

 

С

СДРУЖЕНИЕ СК ПАТРИКОВ СПОРТ, ЕИК: 176539738


 

 

 

T

ТП ЕЙ ВИ АУТСОРС ЛИМИТИД, ЕИК: 175493362


ТП ХЕТИХ МАРКЕТИНГ-УНД ФЕРТРИБС ГМБХ И КО. КД, ЕИК: 175853522


Ф

ФАРМА ЛЕК АД, ЕИК: 200418005

 


 

Фондация Пагане, ЕИК: 123740625

 

 

O

ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ, ЕИК: 000681328

 

 

Р

РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК: 202318167