ГФО за 2021 г. – Годишни финансови отчети

ГФО за 2021 г.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – 2021 г.

 

А

 

 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЪЛЧАНОВ И КОЛЕВА, ЕИК: 176859364

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ КАРАСТОЯНОВ, МИТКОВ И СЪДРУЖНИЦИ, ЕИК175161488

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВА И ГЕОРГИЕВА, ЕИК: 176847757

АСК ДРУМЕВ И ЦАНКОВ. ЕИК: 117630645

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КРЪСТЕВА И ЛЕЙМАН ХАЙРИ, ЕИК: 176928522

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТРАЙКОВ И ГОНКОВА, ЕИК: 175591803

АД ДИНКОВ, МАКСИМОВА, РУСЕВА-САВОВА, ЕИК: 175833480

 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МЛАДЕНОВ, ЕИК: 114676908

АДД НИКОЛОВА И СЪДРУЖНИЦИ, ЕИК: 175465092

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕЛОЙТ ЛИГЪЛ, ЕИК: 176533817

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА И СТАНЧЕВ, ЕИК: 176858743

 

В

Вайзхаупт Хорак Георгиев Рехтсанвелте ГмбХ и Ко КГ – клон София ГФО 2021, ЕИК: 177394854

 

Д

 

 

ДЗЗД СТРОЙНАДЗОР ПАНОРАМА, ЕИК: 177176115

 

ДЗЗД ЦЕРБ ЕАД – АРТИС ЕООД,
ЕИК: 177018528

ДЗЗД ЛАЛОВСКА И ЦАНКОВА – СИ, ЕИК: 176966601

ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ АВТОМАГИСТРАЛИ 2018, ЕИК: 177327250

ДЗЗД ПЪТИЩА БЕРКОВИЦА, ЕИК: 177051916

ДЗЗД БЕНЦ СТРОЙ, ЕИК: 177123671

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЕС-Х-ГРУП, ЕИК: 176824674

ДЗЗД АЕС-Х-РТК София, ЕИК: 175860260

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЕС-Х-БАТПЕЛ, ЕИК: 175864650

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ПРОЕКТИРАНЕ БЕРКОВИЦА, ЕИК: 177046787

ДЗЗД ВИК – Видин 2019, ЕИК: 177429611

ДЗЗД СТРОЙ НАДЗОР – БУЛЕКС РБ, ЕИК: 176516846

ДЗЗД Прогрес 2021, ЕИК: 177549493

 

ДЗЗД Луков, Горчев и Даскалов, ЕИК: 160062623

ДЗЗД СИТИ ГРУП КОЕМ, ЕИК: 177117597

ДЗЗД ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ БИЛД ЕООД, ЕИК: 177254610

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ТАМИНИ – ЦЕРБ, ЕИК: 177298382

ДЗЗД ЦЕРБ ГРУП ТРАНСФОРМАТОРИ, ЕИК: 177447157

ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ АЙ СИ ЛАБ, ЕИК: 177451433

ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2017, ЕИК: 177181144

ДЗЗД Обединение Линк-Имобиляре-2017, ЕИК:177481031

 

E

 

 

ЕДЖ НЕТУЪРК СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, ЕИК: 177100808

 

ЕМ ЕНД ЕС АСОУШИЕЙТС АС, ЕИК: 131189564

 

К

 

 

КОНСОРЦИУМ ПЛОБУР ДЗЗД, ЕИК: 177388029

 

КОНСОРЦИУМ ТСВ – ГТД БЕТОН ШТИП, ЕИК: 177272576

 

 

 

 

КОНСОРЦИУМ ТИП 2012-2016, ЕИК: 176434559

 

КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016, ЕИК: 176434484

КИРАПУЛ ООД, ЕИК: 202872355

 

 

КОНСОРЦИУМ ПЪТСТРОЙ П ДЗЗД, ЕИК: 177357934

КОНСОРЦИУМ НОВА ТРАНС ДЗЗД, ЕИК: 177507775

 

КОНСОРЦИУМ УНИТРАНС ДЗЗД, ЕИК: 176657583

 

Т

 

 

ТП СОФМЕДИКА С.Р.Л, ЕИК: 176130780, В ЛИКВИДАЦИЯ

ТП ОПЕЛ САУТИЙСТ ЮРЪП ЛЛС, ЕИК: 121761690

 

ТП ЕЙВИ-АУТСОРС ЛИМИТИД, ЕИК: 175493362

 

O

 

 

ОБЕДИНЕНИЕ ВиК ТРЪСТЕНИК 2014 ДЗЗД, ЕИК: 176788013

 

ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ, ЕИК: 000681328

 

С

 

 

СДРУЖЕНИЕ ФК СОКОЛ – МАРКОВО, ЕИК: 115893779

 

 

 

Ф

 

 

 

ФОНДАЦИЯ ПАГАНЕ, ЕИК: 123740625

 

 

 

Ц

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА РЕГИОНА, ЕИК: 176470414