Плащане с карта – Годишни финансови отчети

Плащане с карта

 • • С настоящия абонаментен план ще можете да публикувате един ГФО, който ще се съхранява на този сайт 5 години.
  • Незабавно след изпращане на тази форма за заявка, Вие ще получите достъп до формата за качване на ГФО.
 • Информация за вашата карта

 • Информация за фактура

 • Ако бъде въведено, това ще се появи във фактурата, замествайки собственото и фамилното име.

 • АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА:
  След изтичане на 12 месечен период Вашият абонамент ще бъде автоматично подновен. 
  Преди началото на всяко подновяване ще ви бъде изпратен мейл с напомняне.
  Ако не предприемете нищо вашата кредитна/дебитна карта ще бъде дебитирана и ще получите фактура за абонамента.
  Може по всяко време да се откажете от абонамента и ще ви възстановим сумата на неизползвания период.